วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สัตว์โลกสวยงามที่ใกล้สูญพันธุ์
สัตว์โลกสวยงามที่ใกล้สูญพันธุ์1. เสือดาวหิมะ (Snow Leopard)
      ชื่อวิทยาศาสตร์ Uncia uncia หรือ Panthera uncia 
เสือดาวหิมะเป็นสายพันธุ์แมวขนาดปานกลาง มีถิ่นกำเนิดตามเทือกเขาในเอเชียกลาง มันมีจำนวนราวๆ 3,500 ถึง 7,000 ตัว 


2. แพนด้ายักษ์ (Giant Panda)
ขณะนี้ทั่วโลกมีแพนด้ายักษ์อยู่ประมาณ 1,590 ตัว เหลือน้อยมากๆ3.เสือเบงกอล, เสือโคร่ง, เสือลายพาดกลอน (Bengal Tiger)
        ชื่อวิทยาศาสตร์ Panthera tigris tigris หรือ Panthera tigris bengalensis
เป็นเสือสายพันธุ์หนึ่งพบมากในอินเดีย ตามข้อมูลขององค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล หรือ กองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wide Fund for Nature-WWF) พบว่ามีเสือเบงกอลตามธรรมชาติอยู่ประมาณ 2,000 กว่าตัวทั่วโลก (1,411 ตัวในอินเดีย, 450 ตัวในบังคลาเทศ, 150 ตัวในเนปาล, 100 ตัวในภูฏาน ที่เหลืออยู่ในพม่า ไทย และจีน


4. หมาใน, หมาแดง (Dhole)
        ชื่อวิทยาศาสตร์ Cuon alpinus
มีจำนวนประมาณ 2,000 ตัวที่อาศัยอยู่ในป่า